За Организацията

Организацията е учредена през 2021г. като НПО с нестопанска цел. „България 4.0“ е мултидисциплинарна организация, която обединява успешно енергията и идеите на младите учени, с опита на доказаните експерти.

Ключов елемент за развитието на България е децата ни да получат образование, съобразено с постоянно променящите се нужди на пазара на труда. Ето защо, нашата мисия е:

Нашите основни цели са:

Да реализираме качествена промяна в образованието.

Да навигираме България през сложните процеси на Индустрия 4.0.

Да подпомагаме развитието на иновациите и науката.

Да фокусираме общественото внимание върху най-важните въпроси на нашето време.

Ние вярваме, че диалогът е инструментът за здравословен демократичен процес, както в рамките на суверенните държави, така и на международната политическа сцена.