Програма Образование

Качественото образование

е ключът за развитие на човешкия потенциал на България. Развитието на изкуствения интелект, автоматизацията на работните процеси, биоинженерството, генното инженерство и др., преобразяват човешките общества завинаги. Нуждите на пазара на труда търпят постоянни промени. Това поставя образователните системи на редица държави под риск от неефективност.

„България 4.0“

съставя програма „Образование“, съобразена със „Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030г.)“ на Министерството на образованието и науката. Програмата е фокусирана върху темите: етика, бъдеще и технологии, психично здраве, физическо здраве, екология и др

Програма Глобални Предизвикателства