Програма
Глобални Предизвикателства

Най-големите предизвикателства пред човечеството

Живеем във времена на безгранични възможности и безпрецедентни предизвикателства. Четвъртата индустриална революция ще доведе до сътресения във всеки сектор на човешката дейност. Промените в социалния, икономически и политически модел са неизбежни и всичко това, на фона на назряваща екологична криза.

Интернет

Изкуствен Интелект

Автоматизация

Миграция

Кибератаки

Екологичен колапс

Неравенства

Екстремно време

Кражба на личните данни

Демокрация в криза

Загуба на биоразнообразие

Програма Образование