Екип

Леонард

Леонард основава „България 4.0“ през 2021 г. с цел започване на диалог и намиране на решения относно настоящето и бъдещето на България в условията на бързо променящия се свят.

Кръг от интереси: философия, политика, технологичен прогрес, проблемите на образованието в близкото бъдеще, сигурност.

Отговаря за сферата на: Четвъртата индустриална революция и последиците от нея.

"Живеем във време, което открива пред Хомо Сапиенс невиждани до момента възможности, но и безпрецедентни предизвикателства. Обединение или фрагментация? Технологичен рай или дигитална диктатура? Свобода или тотален контрол? Всичко зависи от нас и нашите решения днес."

Крум

Крум е съосновател на „България 4.0“; доктор по история, хоноруван асистент в Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски“, учител по история в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Кръг от интереси: геополитика, международни отношения, история, взаимодействие между Азия и света, Югоизточна Азия

Отговаря за сферата на: история, геополитика, международни отношения

"Диалогът и глобалният консенсус ще бъдат от съществено значение за всички нас през XXI век."

Александър

Александър е завършил химични технологии в ХТМУ – гр. София.

Кръг от интереси: геополитика, технологии, криптовалути.

Отговаря за сферата на: глобална икономика, технологичен прогрес.

"Засиленото икономическо сътрудничество и технологичния напредък са източник на възможности и развитие. На базата на консенсус по важни въпроси и правилно управляване на процесите на глобализация биха довели до благоприятно икономическо развитие на България, достигайки нивото на водещите държави."

Мартин

Мартин е софтуерен инженер с опит в разработката на софтуер и преподаването на компютърни технологии.

Кръг от интереси: технологии, наука, иновации.

Отговаря за сферата на: компютърни системи, технологии.

"Живеем в общество, основано на наука и технологии, което малцина разбират. И тази горима смесица от невежество и власт рано или късно ще се пръсне в лицата ни."

Стефан

Стефан е икономист и треньор по карате. Работи в сферата на контрола и превенцията на измами в бизнеса и финансовия сектор.

Кръг от интереси: екология, здравословен начин на живот, личностно развиетие.

Отговаря за сферата на: иновации, екология.

Панайот

Панайот е графичен дизайнер и треньор по плуване. Неговата цел е опазването на околната среда и създаването на нови зелени територии.

Кръг от интереси: екология, изкуство, зелени технологии

Отговаря за сферата на: екология, зелени технологии.

"Пътят на човешкия вид е свързан с миналото ни. Настоящето е отправна точка. Обединението и извършването на незабавни действия и зависят от нас. Осъзнаването на дълбоката ни свързаност с природата е ключът към нашето бъдеще."

Василен

Василен работи в сферата на транспорта и логистиката. Средното си образование получава в ПГЕБ „проф. д-р. Асен Златаров“, специалност „Еколог“. Следва „Туризъм - Алпинизъм и спортно катерене“ в НСА „Васил Левски“.

Кръг от интереси: физика, екология.

Отговаря за сферата на: екология, космическо пространство.

Стефания

Отговаря за сферата на: връзки с обществеността

Свържи се с нас!

Ние винаги търсим начини да увеличим екипа и да се запонаем с нови хора, който споделят нашите възгледи и идеи!